line

Hent figurer fra bøgerne Planteproduktion, Gødningslære, Dyrkning af grovfoder, Grundbog for sprøjteførere, Frøproduktion og Marktest.

     

Figurer fra Dyrkning af grovfoder