line

Podcasten: Jord under neglene 

Formålet med podcasten er at give en række anslag, der vækker nysgerrigheden omkring forskellige emner inden for plantefag samt husdyr/kvæg og anskueliggøre en sammenhæng mellem såning og foderkvalitet.

Kristoffer Eriksen og Henrik Jensen fra Dalum Landbrugsskole kommer i de fire episoder omkring vigtige fagbegreber og kobler teorien med det praktiske arbejde. Indholdet i podcasten spiller sammen grundbogen Planteproduktion af Peter Hartvig Hansen og Lotte Ipsen, SEGES Forlag 2018.

Podcasten hænger naturligt sammen med en lignende podcast: Staldtips og tilsammen anskueliggør de to podcasts en sammenhæng mellem såning, foderkvalitet og kvægproduktion.