line

Regnbueørredens anatomi og livscyklus (50x70 cm)