line

Kurser i de daglige arbejdsrutiner omkring dyrene, stalde m.m.

Opdræt af polte

I dette kursus vil du lære mere om korrekt håndtering af polte, herunder opstaldning, sortering og udvælgelse, fodring og klargøring af polten til løbning.

Inseminering og drægtighedskontrol

I kurset vil du lære, hvordan du skal håndtere søerne både før og efter inseminering, og hvordan du inseminerer søerne korrekt, så de efterfølgende bliver drægtige og får mange grise.

PRRS

Dette kursus har fokus på at reducere PRRS-smitten i besætningen. Hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder i en besætning, der saneres, mens søerne bliver i besætningen.

Hyppig gylleudslusning

I dette kursus vil du lære, hvordan gylleudslusning foretages i sektioner med enten gyllepropper, spjæld eller linespil.

Dagligt tilsyn i farestalden

Kurset handler om de forskellige arbejdsrutiner, som indgår i tilsyn af søer og pattegrise.

Dagligt tilsyn i smågrisestalden

I dette kursus lærer du at føre korrekt tilsyn af smågrise, så de trives og præsterer som forventet.

Dagligt tilsyn i slagtegrisestalden - tørfodring

I kurset er der fokus på de forskellige arbejdsrutiner, som indgår i tilsyn af slagtegrise i sektioner med tørfodring.

Dagligt tilsyn i slagtegrisestalden - vådfodring

Lær om de forskellige arbejdsrutiner, som indgår i tilsyn af slagtegrise i sektioner med vådfodring.

Dagligt tilsyn i drægtighedsstalden - ædebokse

I dette kursus lærer du om de forskellige arbejdsrutiner, som indgår i tilsyn af drægtige søer i sektioner med ædebokse.

Dagligt tilsyn i drægtighedsstalden - vådfodring i langkrybbe

Hør mere om de forskellige arbejdsrutiner, som indgår i tilsyn af drægtige søer i sektioner med vådfodring i langkrybbe.

Dagligt tilsyn i drægtighedsstalden - gulvfodring

I dette kursus er fokus på de forskellige arbejdsrutiner, som indgår i tilsyn af drægtige søer i sektioner med gulvfodring.

Dagligt tilsyn i drægtighedsstalden - elektronisk sofodring

I dette kursus lærer du om de forskellige arbejdsrutiner, som indgår i tilsyn af drægtige søer i sektioner med elektronisk sofodring.

Soens og grisens cyklus

Arbejdet i stalden struktureres ud fra soens og grisens cyklus.

Håndtering af medicin

Det er afgørende, at du ved, hvordan du skal give medicin til grisene. I dette modul lærer du om forskellen på medicin og vacciner.

Flytning af grise

Syv korte film, der viser, hvordan du udnytter grisenes adfærd bedst.

Foder og vand til grisen

Dette modul tager dig gennem forskellige fodringsprincipper.

Kastration

I dette modul får du forklaret, hvorfor man kastrerer grise, og du ser, hvordan man gør det. 

Aflivning

I dette modul lærer du, hvornår en gris skal aflives, hvordan det sker korrekt, og hvornår du skal bruge sygestier.

Smittebeskyttelse

Se, hvordan du undgår du at få smitte ind og ud af besætningen. Hvordan du hjælper med at holde influenza væk, og hvordan du minimerer smitte i at sprede sig i og mellem staldafsnittene.

Ammesøer og udjævning af kuld

Det er en betroet opgave at kuldudjævne og finde gode ammesøer. Den kræver, at du er omhyggelig og har fokus på kvalitet.

Halekupering

I dette kursus vil du lære, hvorfor og hvornår du bør foretage halekupering af pattegrise. Du lærer også om reglerne, og hvordan du skal løse opgaven i praksis.

Tildeling af jern

Grise har behov for jerntilskud. Se, hvordan det skal tildeles.

Slibning af tænder

Dette kursus handler om, hvorfor grise skal have slebet deres tænder.

Staldvask

Når stalden skal klargøres til et nyt hold grise, er der en række opgaver, som skal udføres i en bestemt rækkefølge for at undgå sygdomme.