line

Vintersæd kontra efterafgrøder

Lær om, hvordan vintersæds og vårsæds rødder udvikler sig forskelligt i løbet af en sæson på lerjord, og løs opgaven ved at placere efterafgrøder, vinter- og vårsæd rigtigt i de forskellige årstider.