line

SILO

Undervisningsmaterialer til landbrugets uddannelser.

Du skal logge ind med dit AgroID for at få det fulde udbytte af sitet.

Økonomi og ledelse, Økologi, Grise +2 andre

Her er de 26 mest effektive klimavirkemidler til landbruget

Udviklingen går stærkt på klimaområdet. SEGES Innovation har netop udgivet en fyldig klimavirkemiddelrapport, som beskriver de mest effektive klimavirkemidler til at få landbruget i mål i forhold til 2030-klimareduktionsmålet.

arrow

Natur og vandmiljø, Jura, Planter +1 andre

Fristen for at indgå frivillige aftaler om BNBO er seks måneder fra 1. juli 2024

Det er gået trægt med at indgå frivillige BNBO-aftaler. Derfor har Folketinget vedtaget et lovforslag, som gør det forbudt at bruge sprøjtemidler i BNBO.

arrow

Økonomi og ledelse

Ejendomsskat – husk betaling af 2. rate senest den 1. august 2024

For ejendomme, der er vurderet som landbrug, skovbrug og erhvervsejendomme, forfalder 2. rate af ejendomsskatten for 2024 til betaling den 1. august 2024.

arrow

Natur og vandmiljø, Jura

Ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Miljøstyrelsen har pr. 1. juli 2024 udsendt en ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer, herunder bl.a. opdateret BNBO.

arrow

Natur og vandmiljø

Udvikling af løsninger til klimamodstandsdygtighed i landbrug og skovbrug i den europæiske boreale region

Precilience er et nyt Horizon Europe-projekt på €10 millioner, som vil udvikle præcisionsløsninger med landmænd, skovbrugere, jordejere og andre aktører for at øge klimamodstandsdygtigheden i de boreale regioner i Danmark, Estland, Finland, Norge og Sveri

arrow

Jura, Natur og vandmiljø

Skærpede krav til beskyttelse af drikkevandet i BNBO fra 1. juli 2024

Nye bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven skal sikre, at pesticider fra landbrug ikke forurener boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Læs om, hvad det betyder for landmænd.

arrow

Jura

Nye regler for klager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet fra 1. juli 2024

I alle sager kan nævnene nu sætte frister for indgivelse af oplysninger og sætte stop for yderligere klagepunkter, udtalelser mv. I sager af betydning for etablering af vindmølle- og solcelleprojekter er nævnenes prøvelsesret blevet begrænset.

arrow

Jura, Økonomi og ledelse

Nyt regeringsudspil – Regeringen ønsker flere unge med fritidsjob

Regeringen fremlægger 18 initiativer, heriblandt fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag, som skal få flere unge i fritidsjob.

arrow

Planter, Kvæg

Forsinket såning af majs

Efter denne uge bør sås andet end majs til kvægfoder, f.eks. en blanding af byg, ærter og ital. rajgræs.

arrow

Planter

Afvisning af dispensationsansøgning for Reglone

Miljøstyrelsen har afvist Danske Kartoflers ansøgning om dispensation til brug af Reglone til nedvisning af certificerede læggekartofler i 2024.

arrow