line

SILO

SILO indeholder undervisningsmaterialer til landbrugets uddannelser.

Du skal logge ind med dit AgroID for at få det fulde udbytte af sitet. Tag fat i din underviser, hvis du har spørgsmål til login.

Planter

Vandunderskuddet øges meget hurtigt i det sommerlige vejr

Der er udbredt vandingsbehov på grovsandet jord med overvintrende afgrøder. Vandingsmaskinerne har været i gang siden ca. 10. maj.

arrow

Planter

Gylle til Conservation Agriculture: Målet er en metode med mindst mulig jordbearbejdning

SEGES Innovation afprøver syv nedfældningsmetoder for at sikre en god udnyttelse af gylle i CA.

arrow

Kvæg, Øvrige dyr

Bluetongue truer Europas drøvtyggere igen – ligner situationen fra 2007

Hold godt øje med symptomer på bluetongue hos kvæg og får, og kontakt straks dyrlægen, hvis I observerer noget bemærkelsesværdigt.

arrow

Økonomi og ledelse, Jura

Arbejdstilsynet vil styrke sikkerheden i landbruget

I 2024 retter Arbejdstilsynet fokus på at forebygge ulykker og styrke sikkerhedskulturen i landbrug og skovbrug.

arrow

Planter

CropManager: Få skyfri satellitbilleder hele året

Nu kan brugere af CropManager se opdaterede biomassemålinger og udarbejde tildelingskort uanset vejret – og dermed foretage en endnu mere præcis tildeling af f.eks. gødning og planteværn.

arrow

Planter

Magnesiummangel i vinterraps

Der er set formodet magnesiummangel. En dårlig rodudvikling kan forstærke symptomerne.

arrow

Grise

Normer for næringsstoffer til grise

Normer for Næringsstoffer i grisefoder revideres løbende af repræsentanter fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, griseproduktionskonsulenter og SEGES Innovation. Dette er 35. udgave af Normer for Næringsstoffer.

arrow

Kvæg

Få gode idéer til den bedste kælvningsafdeling

Gode illustrationer og masser af helt konkrete råd. Det er, hvad du får i et nyt inspirationskatalog om indretning af kælvningsafdelingen.

arrow

Natur og vandmiljø, Økonomi og ledelse

Få tilskud til skovrejsning og lavbundsprojekter med CO2-effekt

Du har nu mulighed for at få støtte til at rejse skov eller udtage mindre arealer med kulstofrig lavbundsjord. Du beholder CO2-effekten på arealet.

arrow

Kvæg

Små hop i lave salmonellaværdier

Små ændringer i salmonellaværdier skyldes sandsynligvis at der er taget et nyt reagens i brug på Eurofins Laboratorium.

arrow