line

SILO

SILO indeholder undervisningsmaterialer til landbrugets uddannelser.

Du skal logge ind med dit AgroID for at få det fulde udbytte af sitet. Tag fat i din underviser, hvis du har spørgsmål til login.

Natur og vandmiljø, Kvæg, Planter +1 andre

Fakta og gode råd om udtagning af landbrugsjorder

Ifølge Landbrugsaftalen skal der i Danmark vådgøres 55.500 ha og ekstensiveres 38.000 ha med randarealer. Det er dog landbrugets ambition at tage 100.000 ha lavbundsjord/kulstofrig landbrugsjord ud af drift i Danmark.

arrow

Natur og vandmiljø, Planter

Nyt tørvekort fra Aarhus Universitet på Landmand.dk

Aarhus Universitet har opdateret tørvekortet så der nu er 118.000 hektar tørvejord beliggende på landbrugsjord. Tørvejordsudpegningerne er afgørende i forhold til klimaindsatsen.

arrow

Kvæg

Små hop i lave salmonellaværdier

Små ændringer i salmonellaværdier skyldes sandsynligvis at der er taget et nyt reagens i brug på Eurofins Laboratorium.

arrow

Heste

Lempede krav til fremvisning af hestepas

Fødevarestyrelsen har meldt ud, at det ikke længere er et krav, at hestens pas medbringes, når hesten flyttes inden for landets grænser.

arrow

Kvæg

Tænk smittebeskyttelse ind i kælvningsboksen – før du bygger den

Er du i gang med at forberede dine kælvningsbokse, før kravet træder i kraft 1. juli 2024? Så er der nogle punkter, du skal overveje.

arrow

Jura, Økonomi og ledelse

Ny aftale forenkler sygedagpengereglerne

Ny aftale om sygedagpengesystemet forenkler reglerne og sætter fokus på den sygemeldte borgers behov, særligt når vedkommende kommer fra beskæftigelse.

arrow

Jura, Økonomi og ledelse

Tvillingeforældre får ekstra 26 ugers orlov

Fra 1. maj 2024 får tvillingeforældre ekstra 26 ugers orlov med barselsdagpenge – Lovforslag vedtaget.

arrow

Planter

Deltag i undersøgelse om IPM i hvede, majs og kartofler

Dyrker du hvede, majs eller kartofler? Så håber vi, du vil hjælpe ved at udfylde et spørgeskema om din planteværnspraksis.

arrow

Jura, Økologi, Fjerkræ +2 andre

Ændringer af IE-direktivet vedtaget af EU-parlamentet

Direktivets anvendelsesområde udvides til at omfatte flere husdyrbedrifter. Ny EU-portal for industrielle udledninger skal sikre offentligheden adgang til data.

arrow

Økonomi og ledelse, Grise, Kvæg +1 andre

Prisprognoser for grisekød, korn og mælk

På kortere sigt er der fortsat gode udsigter for prisen på grisekød og mælk.

arrow