line

Debatprogrammer om fremtidens klimaløsninger

Klima & Ko. er et debatprogram, der tager fremtidens klimaløsninger i dansk kvægbrug helt ned på jorden – og fokuserer på, hvilken betydning de får for dig som landmand.