line

Online lærebøger - enkeltkøb

Stykpriser på online lærebøger:

Biologi 116 kr.
Bæredygtig Landbrugsproduktion 175 kr.
Dyrevelfærd 199 kr.
Grovfoder 369 kr.
Frøproduktion 100 kr.
Grundbog for sprøjteførere 175 kr.
Grundlæggende Økonomi 199 kr.
Gødningslære 150 kr.
Husdyrenes ernæringsfysiologi 229 kr.
Klimateknik 155 kr.
Korn raps bælgsæd 349 kr.
Kvægavl 149 kr.
Kvægets fodring 399 kr.
Landbrugsøkonomi - opgavehæfte 199 kr.
Landbrugsøkonomi - lærebog 299 kr.
Landmanden som naturforvalter 169 kr.
Malkekvæg 123 kr.
Markens afgrøder 150 kr.
Markens maskiner 349 kr.
Matematik i landbruget 149 kr.
Pig Production 199 kr.
Planteproduktion 185 kr.
Privatøkonomi 99 kr.
Griseproduktion 123 kr.
Traktoren en grundbog 179 kr.
Vejledning i planteværn 365 kr.
Økologisk landbrug 0 kr.